Hofm 20180086 De Lijn Fietser02

Disclaimer

1. Gebruiksvoorwaarden website

1. Het gebruik van de website www.mobielemaandag.be en andere websites die de Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn (De Lijn) beheert ,is onderworpen aan de hierna opgenomen voorwaarden en bepalingen. Je wordt geacht hiervan kennis te nemen en ze zonder voorbehoud te aanvaarden. De Lijn kan deze voorwaarden en bepalingen op elk moment eenzijdig wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

2. Hoewel De Lijn hiertoe ernstige inspanningen levert, kan niet gegarandeerd worden dat de informatie en gegevens op deze website altijd volledig, juist en bijgewerkt zijn. De Lijn kan evenmin een voortdurende toegang tot haar site garanderen, mede doordat op geregelde tijdstippen (vrijwel dagelijks) bijgewerkte data ingevoerd worden. Als je onjuistheden opmerkt, kan je contact opnemen met onze webmaster.

3. De Lijn kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse, onrechtstreekse of incidentele schade die ontstaat uit het gebruik van de website of van de via de website ter beschikking gestelde informatie.

4. De website alsook de inhoud waaronder de teksten, beelden, grafische voorstellingen, geluidsbestanden, animatiebestanden, videobestanden, gegevensordeningen en gegevensbanken die er eventueel zijn in opgenomen (= 'de informatie') behoren tot de intellectuele eigendom van De Lijn.  De informatie wordt beschermd door de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten en door het geheel van de toepasselijke reglementeringen inzake intellectuele eigendom.

5. Je hebt het recht de informatie op de website voor louter privaat en persoonlijk gebruik te raadplegen en/of te downloaden.  Elke ander gebruik waaronder maar niet beperkt tot reproductie, verspreiding, terbeschikkingstelling van het publiek en/of hergebruik in welk vorm ook, ongeacht of deze volledig of gedeeltelijk is, tijdelijk of permanent is, van de site of van de informatie van De Lijn, is strikt verboden zonder de schriftelijke en voorafgaande toestemming van De Lijn.

6. Uitsluitend ter informatie bevat de website hyperlinks naar websites van derden. De Lijn garandeert niet dat deze websites beschikbaar zijn en kan evenmin verantwoordelijk gesteld worden voor hun inhoud of kwaliteit. Het betekent ook niet dat er een samenwerking zou bestaan tussen De Lijn en de beheerders van die sites.

7. Het is mogelijk dat de website van De Lijn gebruik maakt van 'cookies', kleine informatiebestanden die op je harde schijf worden geschreven om de toegang tot de site en de navigatie te vergemakkelijken en te versnellen. Je kunt je browser instellen om je te waarschuwen wanneer een cookie wordt aangemaakt of om het aanmaken ervan te verhinderen.

8. Wanneer je op je eigen website een hyperlink wilt plaatsen naar de startpagina van de website van De Lijn, moet je op voorhand contact opnemen met onze webmaster.

9. Door akkoord te gaan met de algemene voorwaarden aanvaard je dat De Lijn je gegevens mag doorgeven aan partners in het doel van Mobiele Maandag.

10. Door akkoord te gaan met de algemene voorwaarden aanvaard je mailings van De Lijn en Mobiele Maandag te ontvangen met als doel je te informeren over mogelijke acties en promoties.

2. Geschillen

Deze online-overeenkomst en alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van deze site of informatie op de site, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Raadpleging van deze website houdt in dat jij  je onderwerpt aan de rechtspraak van de rechtbanken van Mechelen (België), en dat je aanvaardt om alle gedingen alleen voor die rechtbanken te brengen.

  Maak een Mobiele Maandag profiel aan

  Dan krijg je van ons de komende weken de beste tips, de liefste aanmoedigingen en ontdek je meteen ook je mobiele mogelijkheden. Je hebt een wachtwoord nodig om de komende weken in te loggen op je persoonlijke dashboard. Hier vind je altijd jouw score, jouw behaalde badges, jouw tips op maat, …

  Welke verplaatsing maak je het vaakst?

  Hoe verplaats je je dan meestal?

  Duid hier het vervoermiddel aan dat je dan meestal gebruikt.

  Welke andere vervoermiddelen gebruik je nog minstens 1 keer per week?

  Duid gerust meerdere vervoermiddelen aan, als je in jouw traject meestal meerdere vervoermiddelen combineert.

  Even geduld aub

  Je ingave wordt gevalideerd en verwerkt.

  Even geduld aub

  Je e-mail wordt verwerkt en verzonden.

  Mail voor nieuw wachtwoord verzonden

  We stuurden je zonet een e-mail over hoe je een nieuw paswoord kan aanmaken.

  Daag een vriend uit

  Even geduld, je uitdaging is onderweg

  Uitdaging verzonden

  Er werd een mail verzonden naar je vriend of vriendin. Op je persoonlijke dashboard kan je altijd opvolgen hoe hij of zij het doet.

  Daag iemand anders uit